Ny Uførepensjon øker forskjellene

En ting er at uføremeldinga på flere punkter bryter kraftig med LO kongressen og Landsmøtet i Fagforbundet sine vedtak. Vedtak som mange av oss som var med og fikk vedtatt, oppfattet som minimumskrav. En annen ting er de praktiske konsekvensene for de som er eller blir uføre.  Vi må huske at i befolkningen generelt er det ca 40 prosent som i dag blir uføre før de går av med alderspensjon. Blant Fagforbundets medlemmer er prosenten høyere, sannsynligvis over 50 prosent. Blant mine medlemmer som er bussførere er den enda høyere.  Slik sett handler kampen om uførepensjonen om fremtida til flertallet av våre medlemmer, og er utrolig viktig for oss.

 

Når det gjelder uføres alderspensjon, så vedtok LO og Fagforbundet at den ikke skulle levealdersjusteres, fordi uføre ikke kan jobbe lenger for å kompensere for økt levealder. Regjeringa foreslår ½ levealderjustering frem til 2018. Og sannsynligvis forsvinner denne delvise skjerminga fra da. Det betyr at de uføre får en lavere alderspensjon når forventet levealder øker, uten at de får mulighet til å kompensere for dette. Dette er et grovt angrep på en gruppe som allerede i dag har lav inntekt. Levealdersjusteringa alene utgjør ca 20 mrd ?spart? kr i 2050, så det er klart at nivået på pensjonen blir redusert. Jeg er sjøl gift med en uførepensjonist, (offentlig sådan) og selv dagens nivå er ikke noe å skryte av. Hvordan hun skal greie å opprettholde en anstendig alderdom om jeg faller fra? Det skjønner ikke jeg.

 

Et annet problem med meldinga er at uføre får alderspensjon fra 67 år, men stopper opptjeningen til denne på 62 år. Det vil også føre til at fremtidas uførepensjonister får en dårligere alderspensjon enn i dag. Denne innsparinga utgjør omtrent like mye som levealdersjusteringen i 2050.

 

Det tredje hovedproblemet med meldinga er at den ikke er klar på kompensasjon for offentlige uførepensjonister, som i dag allerede har det nivået som foreslås, nemlig 66 prosent av inntekt. Disse vil få samme bruttoinntekt som i dag, men mer skatt, ergo lavere netto inntekt. Nå sies det i meldinga at dette skal det forhandles om kompensasjon for, gjennom en prosess der partene i arbeidslivet skal tilpasse de offentlige tjenestepensjonsordningene til endringen i folketrygden. Men for å opprettholde dagens nivå på uførepensjon må en vanlig offentlig uførepensjonist opp i 77 prosent brutto, for å kompensere for økt skatt. Et av forslagene som verserer er at kompensasjonen skal gis som et netto tillegg. Denne prosessen vil sette hele det offentlige tjenestepensjonssystemet i spill, og mitt tips er at offentlig brutto garantipensjon nå står for fall. Det burde i seg selv være nok til at alle forbundene i offentlig sektor sa tvert nei til hele meldinga.

 

Det fjerde problemet er at mange andre støtteordninger, som for eksempel bostøtte, blir gitt i forhold til brutto inntekt. Når uførepensjonistenes bruttoinntekt økes, kan man altså risikere at andre støtteordninger blir redusert.

 

Det er også flere andre problematiske forslag som ligger i meldinga.  For eksempel at normen skal bli en gradert uførepensjon. Det kan gjøre det vanskeligere å få 100 prosent pensjon. Flott med restarbeidsevne, (for et jævlig ord), men hvor finnes de jobbene på 10/20 prosent som de uføre skal få for å få tilstrekkelig inntekt til å leve av? Vi risikerer at mange får for eksempel 75 prosent uførepensjon, men ingen jobb i de resterende 25 prosent. Da vil vi få mange fattige da.

 

Jeg lurer virkelig på om LO og fagforbundene har fått med seg disse sidene ved forslaget til ny uførepensjon. I så fall er det meg en gåte hvordan de alle går god for dette forslaget. Det får være nok i denne omgang. Fortsettelse følger.

 

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s